Perthon Foundation

Perthon Foundation är där vi samlar vårt engagemang för större frågor än den egna företagsamheten. 

Fokus för oss ligger på att hjälpa till där vi kan göra störst nytta inom områdena vatten och entreprenörskap.